‘Yes, I support Holland House!’

Tijdens de nationale center meeting 13 en 14 oktober is Holland House nieuw leven ingeblazen. De doelstelling die we voor ogen hebben is om zo snel mogelijk een meet & retreat center in Nederland te realiseren. Zo is er een initiatief gestart om geld in te zamelen door ‘Holland House’ bier te brouwen.

Holland House was revived at the national center meeting 13 and 14 October. The goal we envisage is to realize a meet & retreat center in the Netherlands as quickly as possible. For example, an initiative has been started to raise money by brewing ‘Holland House’ beer.

Holland House bier / Holland House beer

Naast deze initiatieven is er ook commitment nodig in de vorm van maandelijkse donaties of eenmalige giften. Dit nodigt uit na te denken over verschillende vormen van fundraising en smaakt naar meer!

In addition to these initiatives, commitment is also required in the form of monthly donations or one-off donations. This invites you to think about different forms of fundraising and tastes for more!

Mensen commiteren zich / People commit themselves
Yes, I support Holland House!
Geplaatst op